Een sterke en sociale samenleving

Wij willen de komende jaren blijven werken aan een sterker en socialer Wassenaar met sterke buurten; aan een Wassenaar waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen omkijkt. Een sterke samenleving is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. Onze gemeente is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties in Wassenaar; dat betekent bijvoorbeeld dat het Klant Contact Center niet alleen op afspraak werkt, maar ook inlooptijden heeft.

Naast een dienstbare houding van de gemeente verwachten we ook een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. Dit kan alleen als de gemeente in goede verbinding staat met haar inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Een goede informatievoorziening is dan ook van groot belang, waarbij de gemeente in begrijpelijke taal met de burger communiceert. Naast een goede digitale informatievoorziening, dient ook de informatie verstrekt te worden aan mensen die niet digitaal aangesloten zijn of er moeite mee hebben.

 

Concrete voorstellen

 • Het CDA is er voorstander van om wijkmanagers en ambtenaren vanuit verschillende buurten,
  wijken en plekken (flex-plekken) te laten werken. Bij de scholen, in een pop-upwinkel bij de
  corporaties en in de bibliotheek. We willen hier samen met de partners (o.a. buurtverenigingen)
  invulling aan geven.
 • We streven naar een optimale digitale informatievoorziening aan de inwoners en wel in duidelijke
  taal. Door de steeds verdere digitalisering is het mogelijk om meer op maat gesneden, persoonlijke online-dienstverlening te leveren. Voor burgers die minder of niet online zijn, blijven we onze dienstverlening goed toegankelijk houden via de traditionele kanalen.
 • Het klant contact center (KCC) van de gemeente heeft elke werkdag van 08.30 tot 12 uur vrije inloop zonder afspraak. ’s Middags en bij avondopening wordt er op afspraak gewerkt.

 

Lees het volledige programma hier.