Wassenaar leefbaar en veilig

Wassenaar wordt niet voor niets een groene oase in de randstad genoemd. Met prachtige landgoederen, fietsroutes, en bossen is Wassenaar een van de mooiste dorpen van Nederland. Voormalige bollenvelden als “Lentevreugd” en “De Hertenkamp” zijn teruggegeven aan de natuur en vormen nu fantastische recreatiegebieden met een unieke flora en fauna. Toch zijn er nog flinke verbeterpunten te realiseren om ons dorp ook goed leefbaar te houden in de toekomst. De Rijksstraatweg N44 en de kruising met de A44 moeten dringend aangepakt worden. Wij willen graag met partners een ontwerpwedstrijd houden voor de ondertunneling/overkluizing van de N44. Dit moet op termijn echt worden opgelost.

Een prettige leefomgeving dient zowel leefbaar als veilig te zijn. Leefbaarheid wordt bepaald door velerlei aspecten waaronder: voorzieningen, recreatiemogelijkheden, wandel- en fietsmogelijkheden. En vanzelfsprekend ook veiligheid. Jaarlijks dient een werkplan Integrale Veiligheid en Handhaving opgesteld te worden. De burgemeester gaat daartoe het gesprek aan met buurtverenigingen en inwoners om drie prioriteiten per wijk vast te stellen.

 

Concrete plannen

 • Aanpak van sluipverkeer door het dorp tijdens de ochtend- en avondspits met verkeerslichten en
  dosering van verkeer. Topprioriteit met de toekomstige ontwikkeling van Valkenburg.
 • Ontwerpwedstrijd voor ondertunneling en overkluizing van de N44.
 • We blijven ook in Den Haag bij Rijk en Provincie de ondertunneling/overkluizing agenderen via onze vertegenwoordigingen aldaar.
 • Studie naar en realisatie van een tweede in- en uitgang voor pretpark Duinrell aan de Katwijkseweg in overleg met de omwonenden.
 • De gemeente voorkomt dat Avalex het huisvuil ophaalt rond de scholen vlak voor aanvang en
  sluiting. Dit voorkomt veel gevaarlijke verkeerssituaties.
 • Plaatsing van spiegels bij enkele gevaarlijke wegkruisingen met fietspaden: bijvoorbeeld uitgang Admiraal Helfrichlaan naar Backershagenlaan.
 • Buurtinitiatieven voor Wijk en Agent Samen worden geïnitieerd en gestimuleerd, net als het gebruik van Buurt-WhatsApps.

 

Lees het volledige programma hier.