CDA: Jaarrekening 2019 stemt positief

De financiële jaarrekening is deze maand behandeld in de raad. CDA-fractievoorzitter en financieel woordvoerder Ronald Everard over de jaarrekening: ”Echt top dat we 2019 hebben afgesloten met een positief resultaat van ruim € 2 miljoen. Dat zal in 2020 en de jaren erna door de gevolgen van de corona misschien wel anders kunnen worden. We zullen nog lang trots zijn op het behaalde financiële resultaat in 2019.”

Financieel hebben we dus een uitstekend jaar achter de rug. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “We hebben als CDA complimenten uitgedeeld aan onze ambtenaren en het bestuur voor de behaalde resultaten en de kwaliteit van de stukken. We staan er financieel goed voor dat blijkt ook uit de objectieve normen die er zijn voor de gemeentefinanciën. Op bijna alle financiële kerngegevens scoren we uitstekend.”

Is het CDA over alles tevreden? Nee, dat niet. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “De jeugdzorg is financieel onze allergrootste uitdaging. We hebben, net als bijna alle gemeenten, te maken met een enorm tekort van inmiddels € 1 miljoen. De huidige tekorten kunnen wij nu nog opvangen door geld te onttrekken uit de reserve sociaal domein, maar die is straks leeg. Gemeenten, die deze luxe niet hebben, moeten fors bezuinigen op allerlei andere belangrijke sociale taken. Dat willen wij als CDA niet, want eigenlijk zadel je dan andere mensen met de problemen op, mensen die ook hulp en zorg nodig hebben.” CDA-woordvoerder sociaal domein Wim Koetsier: “Daarom is het zaak om snel maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de kosten van de jeugdzorg te beteugelen. Het is heel jammer om te moeten lezen, dat het college het eigen plan van aanpak Jeugdzorg nauwelijks heeft uitgevoerd. Dat moet echt snel! Wethouder, zet samen met de raadsleden de schouders er onder!”

Ook op het belangrijke terrein van de verduurzaming moet het college meer daadkracht tonen en ruimer denken. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op De Kuil of het vercommercialiseren van privé laadpalen – zo moeilijk is het niet. De gemeenten hebben namelijk de wettelijke plicht om te verduurzamen waar het kan, waaronder ook hun eigen accommodaties. Per 1 januari 2023 moeten de eigen accommodaties een energie-index hebben van 1,3. Nu is de gemeente bezig met het maken van allerlei mooie scenario’s op papier. Daar is niets mis mee, maar het gaat wel om actie en het versnellen van ingrepen om deze wettelijke taak te realiseren. Geen woorden maar daden!