CDA: steun voor initiatieven Stokstaartjes en Kerkehout

We hebben de afgelopen tijd een aantal mooie initiatieven van Wassenaarders behandeld in de Paauw. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Het zijn initiatieven van inwoners, die het CDA graag ondersteunt om ze verder te brengen. Het zijn schoolvoorbeelden van zogenaamde burgerinitiatieven. Echt mooi om te zien dat inwonersinitiatieven werken. Dat moeten we vasthouden!“

CDA-woordvoerder Kerkehout Wim Koetsier: “Het was een boeiende commissieweek. Zo willen wij juist wel dat de gemeente gaat helpen bij het verder ontwikkelen van het plan Kerkehout. Dit is een fantastische kans om Kerkehout een impuls te geven, om met de buurt, de corporatie en de gemeente echt iets moois neer te zetten. De wijk wordt er beter van, Wassenaar wordt er mooier van en er komt ruimte voor broodnodige woningbouw. Wat wil je nog meer?” CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Het CDA wil dat het plan voor ouderenwoningen – het project Stokstaartjes – samen met de initiatiefnemers, de buurtbewoners, de gemeente en de Wassenaarse Bouwstichting de komende maanden verder vorm gaat krijgen. Het plan moet nog wel in de buurt landen en ook van de buurt worden. Dat is nu nog niet voldoende het geval.”

Het project Stokstaartjes heeft betrekking op het grote tekort aan middeldure woningen voor ouderen. Er zijn nauwelijks woningen in Wassenaar, die betaalbaar zijn voor mensen, die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar zich geen dure huur- of koopwoning kunnen veroorloven. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: ”Er is in Wassenaar echt meer variatie nodig op de lokale woningmarkt. Nu zijn dorpsgenoten met een midden inkomen te vaak de klos. Het zou heel goed zijn als de Wassenaarse corporaties en eventueel andere maatschappelijk verantwoorde marktpartijen komen met blijvend betaalbare huurwoningen voor Wassenaarders met een huurprijs tussen de € 750 en € 1.000 per maand.”

Het nieuwe beleid voor initiatieven van inwoners is volgens het CDA nog niet af. Er is nog veel onduidelijk. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Als klap op de vuurpijl stelde het college voor om een correctief referendum in te voeren en dit zonder hier ooit over gesproken te hebben met de gemeenteraad. We hebben nu een raadgevend referendum. Het CDA steunt alle inwoners, jong en oud, die initiatieven nemen en verantwoordelijkheid willen dragen. Dat willen we juist meer stimuleren. Met referenda hebben we weinig en met correctieve referenda nog minder. Het zet mensen vaak alleen maar tegen elkaar op, in plaats van SAMEN het beste te bereiken voor Wassenaar.”