Wordt de Paauw het Wassenaarse bestuurscentrum?

Het CDA is blij dat we na ruim twee maanden weer politiek actief zijn in onze eigen vertrouwde Paauw. Er zijn maar weinig gemeenteraden in onze regio die over zo’n mooi ruim Raadhuis beschikken waar veilig kan worden vergaderd. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “De gele Paauw wordt steeds fraaier aan de buitenkant. Het gebouw verdient ook een opknapbeurt binnen. Daarvoor moeten we wel het Raadhuis optimaal benutten voor de publieke zaak.”

Voor de toekomst van de Paauw zijn meerdere scenario’s denkbaar. Het CDA heeft de voorkeur voor de vestiging van een volledig bestuurscentrum in dit gebouw. CDA-woordvoerder van de Paauw René Beerepoot: “Veel geld investeren, het gaat om € 10 miljoen, voor de realisatie van een bestuurscentrum en een werkplek voor een deel van onze ambtenaren vinden we beter dan veel geld investeren en risicovol verhuren aan derden op deze locatie. De cruciale vraag is of de realisatie van een bestuurscentrum mogelijk is. Daarvoor is extra onderzoek noodzakelijk.”

Het gaat om een kort onderzoek van enkele maanden, waarbij de gemeente duidelijkheid geeft over de feitelijke mogelijkheden om het pand hiervoor geschikt te maken. Dit vergt allereerst een beperkte aanbouw, die past bij de monumentale architectonische uitstraling van het gebouw, waar onze beleidsambtenaren kunnen werken. Thuiswerken en flexwerken zijn de afgelopen maanden heel normaal geworden, waardoor de aanbouw beperkt kan blijven. Vereist is dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zich hierin moet kunnen vinden. Woordvoerder René Beerepoot: ”Ik denk dat dit kansrijk is, aangezien er tot 1910 een logeervleugel stond op het huidige parkeerterrein. Deze aanbouw zou dan als het ware weer terug komen.”

Verder is het zaak om goed te overleggen met de buurt over de mogelijkheden. Ook zullen zaken als de verkeersontsluiting, de parkeerdruk en het aantal werkplekken dat noodzakelijk is voor de ambtelijke organisatie nader worden onderzocht. CDA-fractievoorzitter Ronald Everard: “Één ding weten we zeker, zonder creativiteit gaat het niet lukken. Zo zullen ambtenaren met alternatieve vervoersmiddelen komen naar het werk. Verder zal ook een Klantcontactcentrum in het dorpscentrum nodig zijn waar inwoners hun paspoort kunnen vernieuwen of terecht kunnen voor andere informatie van de gemeente.“

Als het ons lukt hieruit te komen, zorgen we er ook nog eens voor dat we het huidige Gemeentekantoor op de Johan de Wittstraat vrijspelen voor woningbouw voor Wassenaarders. Dat zou een toplocatie zijn voor jong en oud!